محصولات

گریدهای نفوذی (Penetration Grades)

Bitumen 60/70

Bitumen 60/70

Bitumen 85/100

Bitumen 85/100

 

 تمامی گریدهای « نفوذی » در بسته بندی های فله، بشکه فلزی نو (۱۹۰ کیلوگرمی) و جامبو بگ (۱ تنی) قابل تحویل میباشند.
(بزودی بسته بندی های دولایه پلی کیوب نیز در وزن های ۳۰۰، ۵۰۰ و ۱۰۰۰ کیلوگرمی قابل تحویل خواهد بود)

The Penetration Grades supply in Bulk, New Steel drum (190 Kg) and Jumbo Bag (1000 Kg).
(In future we can supply in 2 layers Poly Cube at 300, 500 and 1000 Kg)

 

Bitumen 40/50

Bitumen 40/50


 

گریدهای اکسیده (Oxidized Grades)

Bitumen 85/25

Bitumen 85/25

Bitumen 95/15

Bitumen 95/15

Bitumen 90/40

Bitumen 90/40

Bitumen 115/15

Bitumen 115/15